Prawa pacjenta

  1. Nie ustala się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
  2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych
  3. Uzyskanie wydruku i wersji elektronicznej danych pacjenta na nośniku  odbywa się  na podstawie podania  złożonego przez pacjenta. Termin  wglądu do dokumentacji pacjenta należy  ustalić z terapeutą prowadzącym
  4. Wydanie wydruku dokumentacji medycznej w siedzibie następuje bezzwłocznie w formie fizycznej w formacie A4 lub elektronicznej z użyciem nośnika zewnętrznego (pendrive) na podstawie podania pacjenta

Dodatkowe informacje