Terapia metodą Vojty

metoda_vojty

 

 

 

Została opracowana przez prof. Vaclava Vojtę i ma na celu aktywizację tzw. odruchowej lokomocji człowieka. Wielokrotne powtarzanie ćwiczeń powoduje, że obszary mózgu odpowiedzialne za ruch kodują prawidłowe schematy, które z czasem dziecko wykorzystuje w swojej spontanicznej motoryce. Mięśnie, które do tej pory pracowały niewłaściwie lub nie pracowały wcale, dzięki stymulacji zachowują się prawidłowo. W metodzie Vojty ćwiczenia pobudzają do działania mózg i zakodowane w nim wrodzone wzorce ruchowe, co powoduje dotarcie do przyczyn problemu dziecka, a nie jedynie niwelacji widocznych objawów.

Rehabilitacja metodą Vojty gwarantuje poprawę stanu zdrowia osób z następującymi schorzeniami:

  • zaburzenia napięcia mięśniowego – mózgowe porażenie dziecięce
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • asymetria ułożeniowa
  • kręcz szyi
  • dysplazja stawów biodrowych
  • uszkodzenie splotu ramiennego
  • wodogłowie
  • zespoły genetyczne
  • (zespół Downa, Williamsa, Pradego-Williego i inne)
  • artrogrypoza – skoliozy i wady postawy
  • u osób dorosłych (po udarze, urazach rdzenia kręgowego i innych)