Małgorzata Włodarczyk

Wykształcenie:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
kierunek: pedagogika specjalna
specjalizacja: surdopedagogika (2000r.)

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Podyplomowe Studium Logopedii (2002r.)

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Neurologopedia (2010r.)

Umiejętności, uprawnienia i szkolenia:

  Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie (Warszawa 2017r.)Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Diisorders( Kraków, 2017r.)

 • Terapia Ręki I i II stopień. (Acentrum Styczeń 2017r.)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie. (Waraszawa 2016e.)
 • Diagnoza uszkodzonego mózgu pacjenta w zespołach genetycznych oraz pozostałych uszkodzeniach mózgu na bazie neuroobrazowania oraz badań funkcji kory mózgowej. (Łódź 2016r.)
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. (Synapsis 2016r.)
 • Solving the Puzzle of Autism: Using Tactile Therapy Techniques. Układanie Puzzli Autyzmu – stosowanie dotykowych technik terapeutycznych. (Kraków 2016r.)
 • Understanding Sensory Differences for the SLP. Rozumienie różnic sensorycznych. (Kraków 2016r.)
 • Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci. (2016r.)
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz sympomatologią dysfagii. (Katowice 2015r.)
 • Obsługa i wykorzystanie programu „MÓWIK” w terapii i edukacji dzieci niemówiących. (Częstochowa 2015r.)
 • Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy. (Bolesławiec 2015r.)
 • Kurs metody „Dyna-Lingua M.S”. (Wrocław 2014)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci, młodzieży z poważnymi zaburzeniami komunikacji. (Kraków 2012)
 • Terapia zaburzeń mowy w oparciu o metody autorskie według dr Iwony Michalak-Widery. (Katowice 2012)
 • Edukacja sensoryczna uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym. (Kraków 2012)
 • MAKATON, szkolenie podstawowe.
 • Szkolenie: „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi”. (Poznań 2011)
 • Szkolenie: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce” – program szkolny według integracji odruchów dr. Sally Goddard. (Warszawa 2011)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I Stopień. (Kraków 2010)
 • Szkolenie „Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój” (Poznań 2010)
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji (Warszawa 2009).
 • Obsługa i wykorzystanie programu Broadmaker & Speaking Dynamically Pro. (Kraków 2006)
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa (Warszawa 2006)
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia. (Warszawa 2006)
Powiększ obraz: Małgorzata Włodarczyk - NEUROLOGOPEDA Pedagog specjalny Surdopedagog

Małgorzata Włodarczyk - NEUROLOGOPEDA Pedagog specjalny Surdopedagog

Przeczytaj również