Justyna Kalota

Wykształcenie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji w Krakowie (2012 r)
mgr pedagogiki specjalnej, specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie – studia podyplomowe kierunek: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (2013 r.)

Umiejętności, uprawnienia i szkolenia:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień (2011 r., Kraków)
 • III stopniowy kurs terapii behawioralnej – Stosowana Analiza Zachowania (2012/2013 r., Kraków)
 • Studium pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce. Model pracy z dzieckiem/uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera ( 2013 r., Katowice)
 • Wykorzystanie programu Boardmaker w terapii i edukacji dziecka niepełnosprawnego” (2013 r., Częstochowa)
 • Kurs I stopnia: „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej” (2013 r., Warszawa)
 • Kurs kwalifikacyjny na terapeutę integracji sensorycznej, egzamin i uzyskanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia diagnozy i terapii SI (2014 r, Warszawa)
 • Członek Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (od 2014 r.)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II stopień (2014 r., Warszawa)
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato (2014r., Tarnowskie Góry)
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż. (2015 r., Warszawa)
 • Terapia ręki ( 2016 r., Warszawa)
 • Terapia Neurotaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej (2016 r., Wrocław)
 • Terapia Czaszkowo- Krzyżowa wg podejścia biodynamicznego ( 2017/2018 r., Katowice)
  • Moduł I Teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego
  • Moduł II Pływy i pulsacje, linie środkowe, zaiskrzenia
  • Moduł III Zaawansowane techniki terapii czaszkowo-krzyżowej
  • Moduł IV Trauma i terapia, somatoemocjonalne odwijanie, Polyvagal System wg S. Porgisa,
 • terapia wg P. Levina, zaiskrzenia
  • Moduł V Różne oblicza układu odpornościowego, praca z narządami wewnętrznymi
  • Moduł VI Praca z dziećmi
  • Moduł VII Zasady pracy terapeutycznej z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlęciem obejmujący teorię oraz stosowane układy terapeutyczne
Powiększ obraz: Justyna Kalota - terapeuta Integracji Sensorycznej oraz pedagog

Justyna Kalota - terapeuta Integracji Sensorycznej oraz pedagog

Przeczytaj również